Dược học

Dược học hay dược là lĩnh vực khoa học ứng dụng liên quan đến phương pháp chữa bệnh, sử dụng các chất lấy từ tự nhiên hay tổng hợp để chống lại bệnh tật và bảo vệ cơ thể

Top resources


Tác giả: Ts. Nguyễn Đức Quang
0.00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
89
Cập nhật