âm đạo


  1. trungkeng37

    Tình trùng ra ngoài không khí sẽ sống được bao lâu

    Tinh trùng ra ngoài không khí bao lâu thì chết? Chắc hẳn các bạn ai cũng có lần tự hỏi trong đầu câu hỏi này, chính vì vậy hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ kiến thức này nhằm giải đáp thắc mắc tinh trùng ra ngoài không khí bao lâu thì chết? Xem thêm>>> Tinh trùng yếu có thụ tinh ống nghiệm...