bỏ thai


  1. H

    Đình chỉ thai kỳ

    Phá thai ở đâu an toàn khu vực tphcm Phá thai tại hiện nay cũng không còn xa lạ có nhiều trường hợp bắt đắc dĩ phải phá, có thể bạn là sinh viên, cũng có thể là bạn chưa sẵn sang làm mẹ, hay kinh tế không cho phép … những trường hợp trên đều rơi vào tình huống mang thai ngoài ý muốn . Các bạn...