bệnh đường ruột


  1. fansipan

    Bị tào tháo đuổi là bệnh gì ?

    Tào tháo đuổi là cách mà rất nhiều người gọi thay cho bệnh tiêu chảy. Bệnh tào thào đuổi xảy ra rất thường xuyên và không hạn chế độ tuổi cũng như đối tượng có thể mắc phải. Bị tào tháo đuổi là bệnh gì ? Bệnh tào tháo đuổi (hay tào tháo rượt) là hiện tượng đi ngoài ra phân lỏng hơn bình thường...