buồng trứng


  1. X

    Xin Tư Vấn Ai đã dùng thuốc em Cường điện biên xin tư vấn

    Mình nghe nói giới lang chữa hiếm muộn về đông y, thuốc dân tộc có Bác Hùng y và em Cường Điện Biên là rất nổi tiếng, bác hùng y mình đã thử và k khả quan lắm 6 tháng rồi không có. Nay mới liên lạc được em cường, thuốc rất đắt so với thuốc nam là 2 triệu 5 nhưng thôi đắt có khi ra miếng, con lại...