cầu thang thoát hiểm nhà cao tầng


  1. thuyunion

    Quy định tiêu chuẩn thiết kế cầu thang thoát hiểm

    Quy định tiêu chuẩn thiết kế cầu thang thoát hiểm Lối thoát nạn cho nhà cao tầng Trong nhà cao tầng có diện tích mỗi tầng lớn hơn 300 m2 thì hành lang chung hoặc lối đi phải có ít nhất hai lối thoát ra hai cầu thang thoát hiểm nạn. Cho phép thiết kế một cầu thang thoát nạn ở một phía, còn phía...