đi tiểu nhiều lần


  1. T

    Đau buốt, đi tiểu nhiều lần

    Người yêu mình mỗi lần quan hệ xong qua ngày mai thường bị đau buốt âm đạo rất khó chịu và phải đi tiểu nhìu lần nhưng rất ít. Mỗi lần như thế e thấy rất tội ngiu e, ai có kinh nghiệm hay bít bị gì chỉ e với ạ.