forest in the sky


  1. P

    Vô số ưu đãi chính sách đặc biệt khi mua Forest Sky Villa đến 31/3/2017

    Flamingo Resort Hồ Đại Lải sẽ là điểm đến thường xuyên của khách thăm quan du lịch và nghỉ dưỡng. Tháng 3 này với mong muốn đem lại nhiều ưu đãi hơn nữa Flamingo cho ra chính sách đặc biệt khi mua Forest In The Sky Đại Lải áp dụng đến 31/3/2017. Quý vị nhận được món quà lên đến 1 KG vàng, vay...