giúp cháu với


  1. B

    Không quan hệ chỉ chạm trực tiếp có thai không ạ?

    Chào bác sĩ, cháu có kinh nguyệt tương đối không đều thường là 30 ngày hoặc chênh lệch 2, 3 ngày. Nhưng trong tháng vừa rồi cháu có kinh nguyệt sớm 1 tuần và trong ngày hành kinh cuối cùng ( còn 1 tý máu kinh) cháu và bạn trai có gần gủi nhưng không quan hệ và cháu chưa quan hệ tình dục bao giờ...