gút


  1. L

    Người bị bệnh Gut nên kiêng những thực phẩm này ?

    Người bị bệnh Gut nên kiêng những thực phẩm này ?
  2. fansipan

    Thuốc Xương Khớp

    Với bệnh thoái hóa xương khớp của người trẻ, dẫn đến thoát vị địa đệm, với nguyên nhân do môi trường làm việc, tư thế vận động, không phải thoái hóa do tuổi già, thì hiệu quả của cây cỏ rất cao, có thể chữa khỏi được hoàn toàn. Dòng họ Lục của ông lang Lục Xuân Út có nghề thuốc gia truyền từ xa...