hại chồng vì ca ngợi quá mức


  1. M

    Truyện cười: Hại chồng vì ca ngợi quá mức

    Sau 1 tháng triển khai chiến dịch, đám bạn tôi tịt ngóm, không dám ca ngợi chồng trước mặt tôi. Mỗi khi nghe mấy con bạn ca ngợi chồng, máu tôi sôi lên gần 1.000 độ C. Chúng nó lấy được chồng tốt thật, nhưng mang ra khoe có gì hay ho. Tôi quyết định ca ngợi chồng hơn chúng nó, mặc dù chồng tôi...