học liên thông đh mầm non


  1. H

    tuyển sinh liên thông trung cấp mầm non lên đại học mầm non

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP MẦM NON LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC MẦM NON HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC Căn cứ Thông báo số 534/TB-ĐHSPHN2 ngày 03/09/2015 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội II về Tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học hình...