học trung cấp sư phạm mầm non


  1. H

    tuyển sinh khóa học trung cấp sư phạm mầm non

    KHÓA HỌC TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON THỜI GIAN ĐÀO TẠO: + Hệ 1 Năm: đối với học viên đã tốt nghiệp 1 văn bằng đào tạo khác từ trung cấp nghề trở lên ( hệ văn bằng 2 trung cấp mầm non) + Hệ 2 Năm: Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO: - Học chính quy tập trung. - Học vào...