hợp tác.nghiên cứu.viêm da tiếp xúc


  1. hongphucmytan

    Xin Tư Vấn Các phương pháp chữa trị DỊ ỨNG XI MĂNG

    DỊ ỨNG XI MĂNG- Lịch sử- triệu chứng - cơ chế và phương pháp điều trị Dị ứng xi măng là tình trạng viêm da tiếp xúc, do cơ thể tiếp xúc với xi măng trong một thời gian dài, thường từ 3 tháng đến 1 năm. Đây là một tình trạng viêm da có tham gia của yếu tố dị ứng và yếu tố gây kích ứng là Crom...