in kỷ yếu


  1. I

    Dịch vụ in ấn kỷ yếu giá rẻ tại quận Hoàng Mai- In Nguyễn Kim

    Bất cứ một tổ chức hoặc đơn vị nào cũng có thể in kỷ yếu cho mình để tập hợp những sự kiện quan trọng, thiết yếu và nhất là đáng nhớ của đơn vị đó để làm kỉ niệm hoặc nhằm quảng bá hình ảnh sâu rộng đến nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên kỷ yếu không phải là một cuốn Profile mà nó ghi lại...