insulin


  1. P

    Insulin dạng viên uống – Ước mơ của bệnh nhân tiểu đường tuýt 1

    Mỗi ngày, có hàng triệu bệnh nhân tiểu đường trên thế giới phải vật lộn đau đớn với những ống tiêm insulin. Họ cần đưa hooc-môn quan trọng này vào cơ thể, nếu không muốn nồng độ đường trong máu quá cao làm tổn thương các cơ quan, mà có thể dẫn đến tử vong. Tiêm đã là một hoạt động xâm lấn cơ...