lpws cám hoa


  1. L

    Nên Học Cắm Hoa Nghệ Thuật Ở Đâu Tại Tp Hồ Chí Minh?

    KHAI GIẢNG LỚP CẮM HOA NGHỆ THUẬT (Lớp học được tổ chức thường xuyên tại Tphcm, Hà Nội, Nha Trang) CẮM HOA NGHỆ THUẬT: là thể hiện nhân cách của người cắm, người cắm hoa không khác gì người họa sĩ dùng bút và màu sắc thể hiện bức tranh. Chúng ta có thể biết cắm hoa nhưng để cắm hoa đẹp, ngoài...