phòng đau dạ dày


  1. L

    Không 1 viên thuốc, 3 tuần hết hắn đau dạ dày chỉ với loại hạt vứt đi này ?

    Không 1 viên thuốc, 3 tuần hết hắn đau dạ dày chỉ với loại hạt vứt đi này ?