rau diếp cá chữa bệnh trĩ


  1. L

    Luộc vài lá diếp cá theo cách này để uống, da trắng bóc, tàn nhang hay nám lâu năm đều tan biến ?

    Luộc vài lá diếp cá theo cách này để uống, da trắng bóc, tàn nhang hay nám lâu năm đều tan biến ?