tại sao con gián thường nằm ngửa khi chết?


  1. M

    Tại sao con gián thường nằm ngửa khi chết?

    Khi xịt thuốc diệt côn trùng hay bị đập thì gián thường chết ngửa bụng chứ không nằm sấp, tại sao vậy? Tại sao con gián thường nằm ngửa khi chết? Đáp án: Cả đời sống úp mặt xuống đất không dám ngửa mặt nhìn ai, nên trước khi chết muốn được một lần nhìn lên.