thiếu ngủ


  1. thong999

    Xem qua những cách chữa bệnh thiếu ngủ

    Giấc ngủ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sức khỏe mỗi người. Trạng thái giấc ngủ hàng ngày không đủ từ 7 đến 8 tiếng gây nên bệnh thiếu ngủ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và công việc của người bệnh. Những tác hại ấy là gì và làm thế nào để khắc phục mời các bạn cùng tham khảo. Chi tiết...