thận


  1. Thu Giang

    Xin Tư Vấn Xin được hỏi về xét nghiệm nước tiểu

    Em đi xét nghiệm nước tiểu thì họ cho tờ kết quả nhở ở dưới, rồi khuyên ăn nhạt. Xin hỏi các bác là thận của em có vấn đề gì ạ? Cảm ơn các bác nhiều. @Bác sỹ trực tuyến