thói quen gây loãng xương


  1. L

    Cứ giữ những thói quen này khi còn trẻ thì đừng trách tại sao chưa già đã sớm loãng xương?

    Cứ giữ những thói quen này khi còn trẻ thì đừng trách tại sao chưa già đã sớm loãng xương?