thuoc tranh thai khan cap


  1. M

    Thuoc tranh thai khan cap gan ngay kinh nguyet

    Xin hoi BS! Em dung thuoc tranh thai khan cap ngay 17/04 ( lan 2/thang) toi 23/04 em tiep tuc dung thuoc tranh thai binh thuong co dc ko ?