trị dứt điểm yếu sinh lý


  1. B

    bi quyết sinh con trai

    các mẹ tham khảo thôi nhé vì để nói rõ ràng thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, phụ thuộc vào khả năng của người bố ,nên dùng thực phẩm gì cho bữa ăn hàng ngày,rồi thời gian tập luyện,tinh thần lúc nào cũng thoải mãi không bị stress.. t.i.n.h-t.r.ù.n.g mang nhiễm sắc thể Y có kích thước nhỏ hơn...