trẻ bị táo bón


  1. thuytien507

    Chia sẻ cách chữa táo bón lâu ngày cho trẻ bằng phương pháp dân gian hay lắm!

    :p:pKhông biết các mẹ có ai nghĩ giống em không nữa? Nhưng em thì chuộng cách chữa bệnh bằng phương pháp dân gian lắm. Nói phủi phui chứ con em mà chẳng may bị bệnh là em ít cho dùng thuốc lắm vì sợ ảnh hưởng không tốt đến cháu. Em hay hỏi bạn bè người thân hoặc lên mạng để lục tìm mấy cái...