trong cổ cảm thấy khó thở nhu có cục gi


  1. K

    Hỏi có cục gì đó trên cổ

    mình có 1 cục tạm gọi là cục hạch đi mọc ở cổ sờ vào cứng không đau.chảy nước mũi mấy ngày xong rồi khỏi không bị chảy máu cam như vậy có sao không. nói hơi lục cục thông cảm