tư vấn phụ khoa


  1. T

    Tư vấn phụ khoa về nhiễm nấm vùng kín

    Bác sĩ tư vấn phụ khoa online tại phòng khám phụ khoa cho biết khi chúng ta xem xét chủ đề nhiễm trùng âm đạo ở âm đạo và các triệu chứng có liên quan thì trước tiên chúng ta phải cố gắng hiểu rõ hơn về tình trạng này. Ví dụ, nhiễm nấm âm đạo là gì và ảnh hưởng như thế nào đến phụ nữ? Vâng, như...