túi sưởi chữa bệnh


  1. Q

    Túi sưởi dùng để hỗ trợ chữa bệnh

    Theo như các nguồn, có cả từ các trung tâm y tế thì rõ ràng túi sưởi có phần nào đó tác động của nó tới sức khỏe con người như sau: Nhiệt nóng từ túi sưởi được dẫn truyền theo các sợi thần kinh to sẽ ức chế cảm giác đau và truyền theo các sợi thần kinh nhỏ lên khắp cơ thể, làm thư giãn cơ...