viêm da tiếp xúc.dạng gel.hoàng bá nam


  1. hongphucmytan

    Phương pháp khử kiềm trong điều trị dị ứng xi măng

    Xi-măng khô có thành phần chủ yếu là Clinke .Khi xi măng gặp nước (kể cả mồ hôi), xảy ra phản ứng hydrat hóa của khoáng Alit , Belit .v.v. với nước + Belit : 2C2S + 4H2O -> C3S2H3 + Ca(OH)2 + Alit : 2C3S + 6H2O -> C3S2H3 + 3Ca(OH)2...