vương lực khang


  1. N

    Vương Lực Khang có hiệu quả không?

    Gần đây có nhiều chị em than phiền chồng "Yếu", đã dùng nhiều biện pháp,: uống thuốc Tây, tẩm bổ mà không có hiệu quả. Cũng có nhiều chị em lên diễn đàn hỏi Rocket 1h có tốt không? Vương Lực Khang có hiệu quả không? Hôm nay em xin chia sẻ với các chị em giải pháp dành cho những ông chồng "yếu"...