xạ trị


  1. T

    Sản phẩm điều trị ung thư, hóa trị, xạ trị

    Giới thiệu sản phẩm HANA BIRA TAKE BIO MH-3 (Nấm Súp lơ) THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG SẢN PHẨM Sản phẩm HANA BIRA TAKE BIO MH-3 được nghiên cứu bởi Tiến sĩ - Bác sĩ NAKAJIMA Mithuhiro – Đại học Dược Tokyo và được cấp bằng sáng chế số 4183326 tại Nhật Bản. Nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm HANA BIRA...