xin lời khuyên


  1. Vân Hana

    Xin Lời khuyên Các mẹ có kế nào hay bày em với!!!

    Chả là hè đến rồi nhưng em vẫn chưa tìm được cách xử lý đám “rừng rậm”, đau khổ quá. Nhà em có nòi lắm lông, mà con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, không tránh được các mẹ ạ. Mấy mùa trước em toàn sử dụng dao cạo với kem tẩy nhưng nhưng nó mọc lại nhanh như tốc độ ánh sáng thế này em...