xuất tinh ra máu


  1. Nguyễn Hải Dương

    Đáp Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xuất tinh ra máu

    Hiện tượng xuất tinh ra máu ở nam giới không phải là hiện tượng hiếm. Đó là tình trạng mà thời điểm đàn ông xuất tinh thì thấy máu trong tinh dịch. Tình trạng này sẽ bắt gặp đơn lẻ, không có hiện tượng gì khác đi kèm. Nhưng hiện tượng xuất tinh ra máu cũng sẽ đi kèm với nhiều dấu hiệu khác về...