Pluriamin có tác dụng gì và có nguồn gốc ở đâu


44
1
8
34
Xu
175
Pluriamin có thể có sẵn ở các nước sau.

Thành phần phù hợp cho Pluriamin

doxylamine:

Doxylamine succinate (một dẫn xuất của Doxylamine) được báo cáo chỉ dẫn là một thành phần của Pluriamin ở các quốc gia như: chile, colombia

pyridoxin:

Pyridoxine hydrochloride (một dẫn xuất của Pyridoxine) được báo cáo là một thành phần của Pluriamin ở các quốc gia như: chile, colombia


Lưu ý quan trọng: Cơ sở dữ liệu International Novaco.vn đang được phát hành BETA. Điều này có nghĩa là nó vẫn đang được phát triển và có thể chứa những điểm không chính xác. Nó là một thay thế cho chuyên môn và đánh giá của bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác của bạn. Nó không nên được hiểu là phù hợp hoặc phù hợp với bạn. Tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi dùng bất kỳ loại thuốc được cấu thành từ các thành phần này.

Thông tin thêm:

Bạn lên lôn tham khảo nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để đảm bảo thông tin hiển thị trên trang của bạn cần biết thêm về pluriamin hay các acid amin từ tằm .
 
Các thông tin trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào do việc áp dụng các thông tin trên trang web này gây ra.

Mua bán thuốc Mg Tan INJ | Thuốc Rodogyl