Resource icon

Vệ sinh yếu quyết 14 chương


Vệ sinh yếu quyết diễn ca
Để cho nam nữ trẻ gia đều hay
Tấc lòng tâm niệm bấy nay
Mong đời hết bệnh kéo dài ngày xuân
Dưỡng sinh theo phép Chân nhân
Sách trên đã chép nguyên văn mấy bài
Để tuỳ hoàn cảnh tuỳ thời
Tuỳ nghi lĩnh hội những lời tinh ba
Quyển này đúc lại thành ca
Mấy lời thiết yếu để ta ghi lòng
Bao gồm phương pháp dự phòng
Cổ kim dung hợp quán thông dung hoà

Danh sách chương
Tác giả
hacobi1102
Downloads
513
Lượt xem
1,094
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

More resources from hacobi1102