bạn uống tôi lái


  1. L

    Chất lượng đội ngũ tài xế của dịch vụ tài xế riêng

    Phương châm marketing của Bạn Uống Tôi Lái: TIÊU CHUẨN 5 SAO và AN TOÀN TUYỆT ĐỐI được đặt lên bậc nhất. Thương hiệu bạn muốn tôi lái được truyền duyệt y dịch vụ tài xế riêng xe ô tô, cho nên quá trình huấn luyện tài xế riêng được bạn cần tôi lái chú trọng và quan tâm bậc nhất: Chất lượng tài...
  2. L

    Tầm Quan Trọng Của Lốp Xe Hơi

    kiểm tra áp suất lốp xe ô tô thường xuyên khoảng 3 – 5 ngày/lần để bảo đảm bánh ô tô không quá mềm và không quá căng – là đề xuất hàng đầu của những người quý xe cũng như là các lái xe giỏi - để bảo đảm cho tài xế luôn lái xe an toàn nhất. Lốp xe hơi là điều quan yếu lúc lái xe hơi, cách thức...