biểu hiện của bệnh gan


  1. fansipan

    Biểu hiện của bệnh gan

    Theo các bác sĩ phòng khám chuyên gan, để chẩn đoán bệnh viêm gan thì việc chú ý đến các biểu hiện bệnh gan giữ vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, một phần vì sự chủ quan của mọi người với bệnh gan, một phần vì biểu hiện của bệnh gan thường khá mờ nhạt nên khi phát hiện ra thì bệnh đã chuyển...