cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh có nên hay không?


  1. H

    Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh có nên hay không?

    Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh có nên hay không? Vạch mặt sự thật về cắt bao quyđầu cho trẻ sơ sinh. Phân vân không biết có nên cho bé cắt bao quy đầu hay không? Các mẹ được tư vấn nhiều lợi ích từ việc cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh. Nhưng không ai nói những tác hại cả. Mẹ nào quan tâm xem...