cắt bao quy đầu


  1. nktoan1209

    Đáp Thủ thuật cắt bao da quy đầu thì có tác động gì không?

    Thủ thuật cắt bao da quy đầu thì có tác động gì không? Nhiều người nghĩ rằng cắt bao quy đầu là gây tác động tới chỗ nhạy cảm nhưng cắt bao quy đầu không hề tác động tới sức khỏe như bạn nghĩ: Nó không tạo ra cảm giác đau, không làm tổn thương, viêm nhiễm tới bất cứ bộ phận nào, không xâm lấn...