chu ky kinh nguyet khong deu


  1. K

    Đáp Chu kỳ kinh nguyệt không đều có mang thai được không

    Chu kỳ kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý mà hầu hết nữ giới trong độ tuổi sinh sản đều trải qua. Kinh nguyệt có đặc điểm là đều đặn theo chu kỳ khoảng 28 - 32 ngày xuất hiện 1 lần. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp nữ giới có chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn thất thường. Những ảnh hưởng khi...