dấu hiệu tiền mãn kinh ở phụ nữ


  1. thong999

    Đáp CHỈ BẠN MỘT SỐ DẤU HIỆU TIỀN MÃN KINH

    Phụ nữ tiền mãn kinh Là một dấu hiệu báo động của yếu tố tuổi tác, quá trình sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên mà bất cứ ai cũng trải qua, với chị em lại khác trước khi bước vào giai đoạn này bản thân phải trải qua một sự suy giảm nội tiết liên quan đến hệ sinh lý của cơ thể đó tuổi tiền mãn...