funadin


  1. trungkeng37

    Nóng gan nổi mụn nên uống thuốc gì?

    Bệnh nóng gan Nóng gan là một trong nhiều bệnh lý biểu hiện ở bệnh gan, với mỗi bệnh gan cần kiểm tra để xác định rõ nguyên nhân và hiệu quả của phương pháp điều trị. NÓNG GAN CÓ BIỂU HIỆN GÌ? Gan như một nhà máy mà nguyên liệu chính là 3 nhóm: chất đạm, chất béo, đường… và các chất phụ gia...