gan nhiễm mỡ


  1. T

    Bệnh gan nhiễm mỡ độ 1 có nguy hiểm không?

    Gan nhiễm mỡ là hiện tượng lượng mỡ tích trữ quá nhiều tại gan ảnh hưởng đến việc thực hiện các chức năng của gan. Mức độ của gan nhiễm mỡ được chia thành nhiều mức độ phụ thuôc bởi lượng mỡ trong gan là bao nhiêu phần trăm. Có 3 mức độ gan nhiễm mỡ là...