giấy in mã vạch


  1. G

    Decal cuộn in mã vạch giá tốt tại thị trường hà nội

    Decal cuộn in mã vạch giá tốt tại thị trường hà nội. Decal cuộn là một tên gọi khác của giấy in mã vạch. Loại decal này có hình dạng cuộn. Mặt dưới có lớp keo dính, cho phép bạn có thể dán lên bất cứ đâu ngay khi in ấn xong. Giấy in mã vạch không giống như các giấy thông thường. Chúng là một...