guitar


  1. S

    Làm sao để học đánh ghi ta thành thạo hơn

    Làm sao để học đàn guitar thành thạo hơn . nếu bạn đã biết chơi guitar, nhưng khả năng trình tấu của mình thất thường, bạn chẳng tiến bộ là bao mặc dù tập luyện rất chămchỉ. Lúc này, bạn nên một phương pháp chơi đàn hiệu quả hơn. Có những quy tắc cơbản mà bạn nên nằm lòng khi trình tấu, vì...