ham muốn tình dục


  1. trungkeng37

    Tập gym có thật sự gây yếu sinh lý nam giới không?

    Hiên nay có nhiều nghi vấn cho rằng những người tập gym có khả năng bị yếu sinh lý cao hơn những người bình thường và đã có nhiều tranh cãi về vấn đề này.... Để làm rõ vấn đề này thì trên thế giới cũng đã có nhiều nghiên cứu thử nghiệm của các chuyên gia và họ cũng đã đưa ra được kết luận cho...