khăn bàn nhà hàng


  1. D

    Derhao - thiết kế may khăn bàn nhà hàng theo yêu cầu

    Chất lượng của khăn trải bàn đối với một nhà hàng là vô cùng quan trọng. Khăn trải bàn có chất lượng tốt sẽ có thời gian sử dụng kéo dài trong nhiều năm. Số tiền bỏ ra để bảo dưỡng, bảo quản sẽ ít hơn, trong khi khăn kém chất lượng chỉ có thời hạn sử dụng ngắn, tốn nhiều chi phí bảo dưỡng...