lam sao be het dai ung sua


  1. L

    Đáp Dị ứng sữa ở trẻ em

    D.ị ứng sữa ở trẻ là phản ứng của hệ thống miễn dịch từ bên trong cơ thể chống lại tác nhân lạ từ môi trường. Trong trường hợp này tác nhân gây d.ị ứng chính là protein có trong sữa... D.ị ứng sữa có thể gây nên nhiều ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển ở trẻ chính vì vậy việc xử trí và...