linhhuy2017

Member
352
0
16
37
Xu
0
D.ị ứng sữa ở trẻ là phản ứng của hệ thống miễn dịch từ bên trong cơ thể chống lại tác nhân lạ từ môi trường. Trong trường hợp này tác nhân gây d.ị ứng chính là protein có trong sữa... D.ị ứng sữa có thể gây nên nhiều ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển ở trẻ chính vì vậy việc xử trí và phòng ngừa khi trẻ bị d.ị ứng là hết sức quan trọng. Vậy nên xử trí và phòng ngừa ra sao? Xin mời các bạn theo dõi trong video.

 Các thông tin trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào do việc áp dụng các thông tin trên trang web này gây ra.